oesterland-laksefiskeri.no

Østerland og Malmø not laksefiskeri

Torkelsnot ved Østerland-1900 tallet.

Følg oss på facebook

Nyheter

Laksestigene på Østerland

Torkelsnot med Nua i bakgrunnen

Nye forskrifter for stangfiske ved elvemunningen.

I hundre meter sonen ved utløpet av Mandalselva er det kunn tillat med stangfiske fra Piren i den tiden elva er åpen for fiske. Dvs.at all fiske med stang på Piren er forbudt utenom perioden 01.06-31.08.


Redningsbøyer på Østerland

I samarbeid med forsikringsselskapet Tryg vil det nå bli utplassert redningsbøyer på alle 3 notbuene på Østerland.


En stor takk til våre bidragsytere som gjør det mulig å holde Østerland i hevd for fremtidige generasjoner

STYRET

STYRELEDER

Hans Ihme

416 32 565

post@oesterland-laksefiskeri.no

KASSERER/STYREMEDLEM

Elisabeth Elene Kaddan

90788964

STYREMEDLEM

Ole Guttorm Ihme

906 17 879


STYREMEDLEM

Torbjørn Skjebstad

901 16 651