oesterland-laksefiskeri.no

Østerland og Malmø not laksefiskeri

Torkelsnot ved Østerland-1900 tallet.

Sparebanken Sør
3075 20 31602

Følg oss på facebook

Nyheter

Kjelldagen på Østerland

Laksestigene på Østerland

Torkelsnot med Nua i bakgrunnen


En stor takk til våre bidragsytere som gjør det mulig å holde Østerland i hevd for fremtidige generasjoner


Kjelldagen er et samarbeid mellom Østerland fiskerier, Mandal historielag, Holum historielag, Mandal byselskap, Mandal kystlag og Midt-Agder Friluftsråd.

I eldre dager ble laksestigene (kjellene) reist og ble gjort klar til fiskesesongen. Det skjedde første lørdag etter 17.mai. Hensikten med kjellene var at fiskerne skulle kunne se når laksen gikk inn i nota.

I dag er kjelldagen tatt opp igjen, og en forsøker å gjøre det til en tradisjon. Da reiser man ikke kjellene, men gjør heller dugnad med forefallende arbeid. Etterpå er det foredrag om dette ikoniske stedet samt fortellinger om laksefiske i gamle dager.

Er man heldig, så får man servert litt fersk laks og kaffe, og ungene får brus og kaker.

STYRET

STYRELEDER

Hans Ihme

416 32 565

post@oesterland-laksefiskeri.no

KASSERER

Odd Terje Møll

909 35 198

STYREMEDLEM

Ole Guttorm Ihme

906 17 879


STYREMEDLEM

Torbjørn Skjebstad

901 16 651