OM ØSTERLAND

Laksefiskere fra Ime, Berge og Jåbekk.

Laksestigene på Østerland.Torkelsnot.

Torkelsnot Østerland.Storm 1915.

Mange har nok tøffet forbi Østerland på vei inn eller ut av Mandal's elva, og de fleste kjenner nok til det eventyrlige laksefiske som har foregått der i flerfoldige hundre år. Det er skriftelige kilder om Østerland tilbake til 1500-1600 tallet.

Notplassene i elvemunningen var og er: Svege not, Thorkilds not, Yste not, Bakme not, Nua not, Orms not og Malmø not. I tillegg var det  Kvislegarden som måtte gi tapt for industrien i elva og som nå er nedlagt.

Fiske på Østerland var såkalt fiske med dragnot eller stø nøter ved hjelp av laksekjellene. 

"Kjell-dagen" var alltid lørdag midt i mai. Da skulle de tre kjellene reises opp, to til tre på Østerland og en på Nua. Høydene på kjellene var omtrent på 17-19 meter. Når utkikksmannen hadde gått opp trappene, satte han seg på "satreia". Her hadde han full oversikt når laksen kom. Når sola sto imot, gikk utkikksmannen ned til notbåten, og sto da på en mast med et tre på tvers, som kaltes "krakken". Tønnene eller dobbene lå omtrent 7-8 meter fra land, og lengdene på nota var omtrent 70 meter.

I dag er Mandalselva blant de mest lakserike elvene i Norge. Ifølge Mandalselva Elveeigarlag har de siste årene hatt totalfangster av laks og sjøaure på mellom 12,6 og 5,7 tonn.

I 2020 ble det fisket 3408 lakser med gjennomsnitts vekt på 2,64 kg og 358 kg sjøørret med gjennomsnittsvekt på 1,1 kg.

I 2021 ble det i alle soner fisket 3058 lakser, totalt 9,6 tonn. De aller største laksene ligger på 12-14 kg.

Laksefiske i elva tiltrekker seg fiskere fra Norge og Europa, og er med dette en viktig næring for området.

Østerland ved elvemunningen, med sine notbuer og kjellene, blir ofte benyttet i markedsføringen av regionen og er et yndet foto objekt.

Idag er eierene av Østerland mer opptatt av å ta vare på kulturhistorien, installasjoner og tradisjonene knyttet til fiskeriene ved Østerland, Malmø Not og Nua.


Notbuene og laksestigene trenger gjevnlig vedlikehold og oppgraderinger. 


STØTT OSS MED DETTE ARBEIDET VED Å GI EN GAVE TIL:

BANKKONTO: 3075 20 31602


Østerland Laksefiskeri Vel er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. 

Organisasjonsnummer: 927592398


Laksestigene,Østerland og Nua er registrerte varemerke.