Fiskekort/Fiskeavgift

FISKEKORT FOR ØSTERLAND LAKSEFISKERI.

MANDALSELVA VED ELVEMUNNINGEN


Sone 1 utgjør de 5 nederste kilometerne av Mandalselva, elvemunningen og flatelva. For å fiske i Sone 1 må det kjøpes fiskekort.

Det er lov å bruke båt, og dorgefiske etter laks og sjøaure i hele Sone 1 er tillatt.

Fiskesesongen i Sone 1 er fra 1.juni til 31.august 2022. Se også lokale skilt om fiske ved grense sjø/elv plassert ved elvemunningen.

Barn og ungdom under 18 år trenger ikke løse inn fiskekort på Østerland Laksefiskeri.

Klikk her for Statsforvalter i Agder sine retningslinjer og påbud for fiske i 100 meters grensen elv-sjø.


Lakse- og sjøaurefiske i vassdrag | Statsforvalteren i Agder


Fiskekort.


Fiskekort for Sone 1 kan du kjøpe på lokale utsalgsteder samt på nett. Priser for sesongen 2022 :


Dagskort : NOK.200,-

Ukekort : NOK.400,-

Sesongkort : NOK 800,-

Båtkort: NOK 800,- for sesongen


Utsalgssteder lokalt: 

                     

Klikk her : Fisketilbyder | Norske Lakseelver


Fiskekort på nett:


Klikk her : Webshop fiskekort


Slik går du frem :

  • Velg kategori laksefiske
  • Velg Mandalselva Sone 1
  • Velg korttype dagskort,ukekort eller sesongkort
  • Sett deg inn i betingelsene fastsatt av Mandalselva Elveeirlag og kjøp kort
  • Skitt fiske

På laksebørsen til inatur.no kan du rapportere fangst og sjekke status på fangster i Mandalselva :


Klikk her: Laksebørsen


Fiskeravgift til staten.


I tillegg må den statlig fiskeavgift betales.


Klikk her : Betal fiskeravgift


Mandalselva Elveeierlag


Mandalselva Elveeierlag er et andelslag som forvalter grunneierinteresser i Mandalselva på vegne av rettighetshaverne.


Du plikter å sette deg inn i regler og retningslinjer for fiske i Mandalselva.

Klikk her : Mandalselva Elveeirlag


Statsforvalteren i Agder


Tillatte redskaper:

Det er kun tillatt å fiske med stang og håndsnøre. Følgende agn er tillatt: mark, sluk, spinner, wobbler og flue. For å hindre spredning av sykdom og parasitter er det forbudt å fiske med redskap som kan fylles med vann (søkke, dupp og lignende).


Klikk her om lakse-og sjøaurefiske i vassdrag utgitt av Statsforvalteren i Agder :

Lakse- og sjøaurefiske i vassdrag | Statsforvalteren i Agder